Powered By Blogger

MITEN KAIKKI ALKOI

Miten kaikki alkoi


Färdknäppenin senioritalo Tukholmassa

Monet hienot asiat saavat alkunsa keittiön pöydän ääressä.

Loppukirin idea syntyi, kun neljä naista pohti omien vanhempiensa hoitoa 2000-luvun taitteessa.Oli ollut vaikeata järjestää vanhemmille tyydyttävä asuminen ja hoito. Naiset halusivat ottaa loppuelämänsä omiin käsiinsä ja ratkaista vanhuuden asumisensa ajoissa.

Vierailu tukholmalaiseen Färdknäppenin kollektiivitaloon ratkaisi asian: tätä mekin haluamme, yhteisöllisen talon, jossa keskenään tutut asukkaat tekevät yhdessä ruokaa, asuvat omissa asunnoissaan, mutta jakavat arkensa. Yhteisöllisessä talossa ikääntyvät ihmiset saavat tukea toisistaan ja silti säilyttävät itsenäisyytensä niin pitkään kuin se kotioloissa on ylipäätään mahdollista.


Yksi perustajista, Marja Dahlström

Monet keittiökeskustelut tuottavat hyviä ideoita, mutta poikkeuksellista on, että haavetta aletaan toteuttaa myös käytännössä. Nämä naiset, Anna-Liisa Mikkelä, Marja Dahlström, Terttu Putila ja Anita Wetterstrand perustivat Aktiiviset Seniorit yhdistyksen, (15.8.2000) ja ryhtyivät etsimään hankkeelle kiintopistettä, tonttia, jolle yhteisöllinen talo rakennettaisiin.


Tontti löytyy


Vanhankaupungin lahti


Poikkeuksellisuus jatkuu: Helsingin kaupunkisuunnittelutoimistosta löytyi hankkeelle ymmärtäjä, kaupunginarkkitehti Mikael Sundman, joka osoitti Loppukiritalolle tontin  Arabianrannasta, joka naisten mielestä oli sopiva, raitiovaunumatkan päässä, keskikaupungin melusta syrjässä, uudella asuma-alueella, mutta Helsingin alkuperäisessä sydämessä. Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta teki Loppukirin tontinvaraus-päätöksen 9.1.2001.Ei kommentteja: