Powered By Blogger

LOPPUKIRIN ARKEA


Asukkaat

Asukkaiden lapsuudenkuvia

Loppukiritalossa on 58 asuntoa ja 66 asukasta. Sääntöjen mukaan kussakin asunnossa yhden asukkaista tulee olla vähintään 48-vuotias. 

Asukkaiden ikä vaihtelee välillä 57 ja 98 vuotta, ja mediaani-ikä on noin 72 vuotta. Pariskuntia on kymmenen, yksin asuvia miehiä viisi ja loput (41) sinkkunaisia - siis yli puolet asukkaista (tiedot v. 2016).

Koulutus- ja ammattikirjo on laaja; joukossamme on käytännön ammateissa toimineita, paljon eri alojen opettajia, kaupallis- hallinnollisen tai teknisen alan edustajia sekä yrittäjiä. Työssä käyviä on noin viidennes. Suurin osa asukkaista lienee keskituloisia, ja useimmat ovat rahoittaneet asuntoaan entisen asuntonsa myynnillä.

Periaatteet
Juhlitaan Kaj Franckin kadun, naapurikadun avajaisia


 Tavoitteenamme on elää huoneentaulumme määrittelemässä hengessä miellyttävästi yhdessä, pitää huolta toisistamme ja samalla pitää yllä itse kunkin aktiivisuutta, itsemääräämisoikeutta ja uuden oppimista lisääntyvistä ikävuosista huolimatta. Koska haluamme pysyä aktiivisina eli "jalat liikkeellä ja pää terävänä" emme halua itseämme palveltavan, vaan haluamme työskennellä ja toimia itse. Siksi meillä ei ole lainkaan henkilökuntaa.Olemme valinneet yhteisen aterioinnin, siihen liittyvän ruoanvalmistuksen sekä asuinympäristön kauniina ja siistinä pitämisen keskeisiksi toimintamalleiksi. Lisäksi järjestämme itsellemme virkistys- ja kulttuuritoimintaa. Naapuriapu eri muodoissaan on perusideoitamme. Koska Loppukiri on ensimmäinen senioreiden yhteisöasumiskokeilu maassamme, haluamme välittää kokemuksiamme muillekin ja vaikuttaa ikääntyvien ihmisten asumisolosuhteisiin laajemminkin maassamme. Vierailijoita onkin käynyt paljon keskustelemassa ja katselemassa. Erityisesti Japanissa ja Koreassa ollaan kovin kiinnostuneita meistä.

Ateriat


Valmistamme 4-5 kertaa viikossa (kesäkautta lukuunottamatta) päivällisen, joka tarjoillaan yhteisessä ruokasalissa. Palkattua henkilökuntaa ei ole. Valittavana on kasvisvaihtoehto tai sekaruoka. Kaikki asukkaat osallistuvat ruoanvalmistukseen (tai siivoukseen) voimiensa ja taitojensa mukaan. Ruokailupakkoa ei kuitenkaan ole. Ruokailijoita on päivittäin 30-50. Käytettävissämme on tukholmalaisen sisaryhteisömme Färdknäppenin keittokirja, mutta myös omia uusia reseptejä kokeillaan kaiken aikaa. Ruokailijat maksavat ruokatarvikkeet, mutta voittoa ruokatalous ei tuota. Ruokailu on muodostunut päivittäiseksi juhlahetkeksi.
Tehtävien hoitoa varten olemme jakaantuneet kuuteen ”arkiryhmään, joissa kussakin on noin 12 jäsentä. Kukin ryhmä hoitaa ruoanvalmistuksen ja siivouksen viikkovuorollaan, joka toistuu joka 6. viikko. Ryhmät suunnittelevat viikon ruokalistan, hankkivat ruokatarvikkeet, valmistavat ja tarjoilevat ruoan sekä hoitavat jälkityöt. Opettelemme sekä maittavan, terveellisen ruoan valmistusta että ruoantekoon kuuluvaa hygieniaa. Osa ryhmästä voi keskittyä siivoukseen, erityisesti työssä käyvät, joiden on muuten vaikea olla keskellä päivää paikalla.Talon tiloista huolehtiminen


Huolehdimme itse talon yhteistilojen siivouksesta ja pikku korjauksista. Ulkopuolista apua käytämme vain suursiivouksiin ja talon teknisiin huoltotöihin. Kukin asukas vastaa normaaliin tapaan omasta kodistaan.
Ryhmä hoitaa myös yhteistilojen siivouksen vuoronsa aikana. Siivousohjeiden laatiminen, monien uusien työmenetelmien, kemikaalien, laitteiden ja välineiden opiskelu – puhumattakaan varsinaisesta fyysisestä työstä ovat saaneet meidät arvostamaan suuresti siivoojien työtä.

Työryhmät ovat nimenneet ryhmälleen ruoka- ja siivousvastaavat, jotka organisoivat oman toimintalueensa työt. Työryhmät ovat myös asioiden pohdintayksikköjä kaikissa talon elämää koskevissa kysymyksissä.

Päätöksenteko

Yhteisökokouksessa 

Keskustelemme ja päätämme yhteisöämme koskevista asioita säännöllisesti kokoontuvassa Asukasyhteisö Loppukirin yhteisökokouksessa, jonka kukin "arjen hallinta/arkiryhmä"-työryhmä vuorollaan valmistelee ja vetää. Ajan kuluessa huomattiin, että kokouksia valmistelemaan tarvittiin porukka ihmisiä, ja tämä ryhmä nimettiin "kuutosiksi" ryhmän jäsenten lukumäärän mukaan. Tarvittaessa kokous nimeää pieniä suunnitteluryhmiä asioiden jatkotyöstämistä varten. Muutamia toimihenkilöitä, kuten talonmiehet, toimistonhoitajat, puutarhaporukka (puutarhakeijut), kirjastonhoitaja ja ruokatilin hoitaja ovat toiminnassa,  Kaikenlaisia kokoontumisia on paljon, koska myös asunto-osakeyhtiön ja Aktiivisten Seniorien hallitusten kokoontumiset ja jäsenillat sekä vuosikokoukset on sovitettava aikatauluihin. Alkuun tämä yhdistysten, yhtiöitten ja yhteisöjen ”kolmiyhteys” aiheutti melkoista hämmennystä - ja totta puhuen jatkuvastikin.  Lisäksi v. 2013 perustettu Loppukiriyhdistys ry lisää vaativuutta toimintaan.

Virkistys- ja kulttuuritoiminta

"Rantautumisia" -kirjan tekijät julkistamistilaisuudessaKuntojumppaa viikoittain
Elli, talon vanhin hoitaa kukkia


Virkistys- ja kulttuuritoiminta alkoi jo talon suunnitteluvaiheen aikana Aktiivisten Seniorien toimesta, mutta se on nyt hyvissä tiloissamme laajentunut. Talossa kokoontuvat säännöllisesti mm. jumpparyhmä, askartelupiiri, kirjoittaja- ja kirjallisuuspiiri, korttiporukka, kävelyryhmä, englanninkielen ryhmä ja käsityöpiiri, joihin vetäjät ovat löytyneet yleensä omasta takaa. Lenkkeilyä, pyöräilyä ja muuta liikuntaa harrastetaan paljon. Alueen koulut ja yliopisto vetävät välillä mukaan teatteri- ja tanssitoimintaan. Ulkopuolisiin kulttuuritapahtumiin, kuten teatteri- ja musiikkiesityksiin osallistumme aktiivisesti.


Antero hoitaa talon korjauksia - huvikseen?

Momo-produktio Metropolia  AMKK:n kanssa

Yhteishankkeita Metropolia-, Arcada- ja Laurea ammattikorkeakoulujen, Aaltoyliopiston ja muidenkin tiede- ja taidetahojen kesken on virinnyt. Seniorit ovat suosittua "riistaa" opinnäytetyön tekijöille tai taideprojekteja toteuttaville.
Momo:sta, Beada vauhdissa


Juhlat ovat tärkeä osa yhteisön elämää

Kontaktit talon ulkopuolelle

Suunnitteluvaiheen aikana Aktiivisilla Senioreilla oli jo paljon tutkimusyhteistyötä yliopiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Lopuiun saatettu on kaksivuotinen ns. HEA-hanke eli hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen. Tämä tuotti paljon toimintaa nuorten opiskelijoiden kanssa. V. 2013-2015 toimi EU-projekti: Elinikäinen oppiminen - oppimiskumppanuus kolmen maan seniorien kesken. Tämän puitteissa pidimme yhteyksiä Barcelonaan ja Manchesteriin, ja opiskelimme tietotekniikkaa ja multimediailmaisua ja paljon muuta. Nyt (2016) on menossa ulkopuolisen ohjaama teatterihanke ja TAIK/Aaltoyliopiston ohjaama taideprojekti.

Loppukirin uudet tilat tajoavat yhdistykselle ja Loppukirin asukasyhteisölle mahdollisuuden tarjota myös Arabianrannan asukkaille ja muillekin kulttuuritapahtumia ja kontakteja. Ruokasalimme on joustava, ja sinne voidaan sijoittaa 70-80 henkeä katselijoita ja kuuntelijoita. Pari-kolme kertaa vuodessa olemme järjestäneet sunnuntaimatineoita musiikin ja runouden merkeissä. Nämä tilaisuudet ovat olleet suosittuja.
Aiemmista esiintyjistä mainittakoon mm. Iris Ensemble, Kuultava-yhtye, Trio Rouvat, Monna Kamu ja Kari Chydenius, Lasse Liemola, Juha Mäntylä, haitari ja piano sekä Olli Ikonen, laulu,  "Kolme bassoa" ja oopperalaulaja Sauli Tiilikainen. Lassi Nummi in personam kunnioitti omille runoilleen omistettua matineaa.
Kokeillaan musiikkia tässäkin:
(Kokeile  JKarjalainen tai Jaakko Ryhänen)
Myöskin alueen asukkaille suunnattu liikenneilta sai suuren suosion, ja liikenneolosuhteetkin hiukan kohenivat. Myyjäisiä ja kirpputoria sekä lasten toimintaa on myös järjestetty. Kirjoja on julkaistu:


Dalström, Marja ja Minkkinen, Sirkka: Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä. WSOY 2009.

Naapuriapu


Naapurien huomioiminen, heidän kanssaan seurustelu sekä keskinäinen apu ovat keskeisiä periaatteitamme. Tutustumisen, lähinaapuruuden tai yhteisten kiinnostusten myötä kauppa-ja ulkoiluseuraa-, koiran ja kissanhoitoa, kuljetusapua autolla on löytynyt, pikku korjauksia on tehty, ja naapuria on autettu konkreetisti ja henkistä tukea antaen sairastumistapauksissa. Tiedonvaihto monista asumiseen ja palvelujen käyttöön liittyvistä asioista on vilkasta ja elämistä helpottavaa. Pyrimme myös tehostamaan ja systematisoimaan naapurien tarjoamaa apua/tukea ja arvioimaan sen merkitystä asukkaiden terveinä ja toimintakykyisinä pysymiselle.

Tiedotus

"Miinaa" suunniteltiin
Tämä hirvitys se aina toimii - ja kasvaa ja kasvaa. Sähköistä ratkaisua juuri mietitään.

Keskinäisiä yhteyksiä pidämme yllä ja vaihdamme tietoja parhaiten tavatessamme toisiammme ruokailun tai muiden arkisten toimien merkeissä. Lisäksi askeleet kulkevat toimiston nurkilla olevan ilmoitustaulun kautta tiheään. Ilonamme oli myös ”Miina”, joka oli yhteisölle suunniteltu tietokoneohjelma, Sen kautta kulkivat näppärästi ilmoittautumiset ruokailuun, tilojen varaukset (sauna, vierashuone), ja tiedotukset. Ohjelman toteuttivat yhteistyössä Aktiivisten Seniorien ja myöhemmin Loppukirin asukkaiden kanssa Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorio sekä Stadia ammattikorkeakoulu. Miina on kuollut murheellisen kuoleman syistä, joita emme tarkalleen tiedä. Sähköposti on yleisesti käytössä, ja muitakin sosiaalisen viestinnän keinoja yritetään opetella. Metropolian opiskelijat suunnittelivat meille "Seniorin tietopankin", joka on laaja terveys- ja sosiaalialan sekä vähän muiden asioiden nettiportaali.


Ei kommentteja: